Foto’s van (herkenbare) personen , wat zegt de AVG

Voorheen kenden we het portretrecht als onderdeel van het auteursrecht.

Het portretrecht is het recht van een geportretteerde persoon om zich in bepaalde gevallen te verzetten tegen publicatie van zijn portret.
Onder portret wordt in dit verband verstaan elke zichtbare weergave waarop iemand herkenbaar is afgebeeld, bijvoorbeeld in een foto, schilderij, tekening of in filmbeelden. Als er op een foto of film meerdere personen te zien zijn, heeft elk van hen het portretrecht.

Wikipedia

Sinds mei 2018 heb je als je foto’s waar personen herkenbaar op staan wilt gebruiken op je website of Social Media te maken met de AVG. Volgens deze wet is een portret een persoonsgegeven.
Dit op grond van het feit dat je er iemand mee kunt identificeren.
En hiervoor gelden dus dezelfde regels als voor andere persoonsgegevens zoals bijvoorbeeld een emailadres of telefoonnummer. Zonder toestemming van de geportretteerde mag je een foto niet publiceren.

Op de site van ICT jurist Arnoud Engelfriet lees je meer over portretten en de AVG.
Ook op Charlottes Law een duidelijk artikel over wat wel en niet geoorloofd is voor fotografen.